JanuA?rtA?l decemberig, avagy CarmonA?tA?l Greenwichig

December 31-Ai??n Ai??jfAi??lkor ismAi??t magunk mAi??gAi??tt hagyunk egy Ai??vet Ai??s vidA?man koccintva kAi??szAi??ntjA?k az A?jat. A legnagyobb termAi??szetessAi??ggel akasztjuk a falra az A?j naptA?rt vagy pAi??tyAi??gjA?k programjainkat a mobilunk vagy a laptopunk ai??zcalendarai??? cAi??mszA?val ellA?tott alkalmazA?sA?ba. De eszA?nkbe jutott-e valaha is, milyen hosszA? utat tett meg az emberisAi??g, mAi??g eljutott idA?ig, s a naptA?r hA?ny reformot, hA?ny vA?ltoztatA?st Ai??rt meg?

Az idAi?? mAi??rAi??sAi??re a vilA?g kezdete A?ta mindig igAi??ny volt, de egysAi??ges idAi??szA?mAi??tA?s nem lAi??tezett. MAi??g napjainkban is vannak orszA?gok Ai??s kultA?rA?k, ahol a mienktAi??l eltAi??rAi?? ai??i??fAi??kAi??nt egyhA?zi A?nnepek idAi??pontjaira vonatkozA? – naptA?rt hasznA?lnak, bA?r mA?r jA?val kevesebb a variA?ciA?k szA?ma, mint az A?korban. Az Ai??vkezdAi??s vagy az egyes A?nnepek, mint pAi??ldA?ul a karA?csony idAi??pontja ebbAi??l adA?dA?an ugyan mA?s Ai??s mA?s a vilA?g egyes rAi??szein, azonban minden naptA?rnak, illetve idAi??szA?mAi??tA?si mA?dszernek van egy kAi??zAi??s vonA?sa. Minden korban Ai??s minden orszA?gban az idAi?? meghatA?rozA?sa a termAi??szet kAi??rforgA?sA?hoz igazodott. Figyelembe vettAi??k a nappalok Ai??s Ai??jszakA?k vA?ltakozA?sA?t, (bA?r ebben is akadnak furcsasA?gok, ugyanis pAi??ldA?ul az egyiptomiak a napot nem reggeltAi??l, hanem napnyugtA?tA?l szA?mAi??tottA?k), a hA?napok szA?mAi??tA?sA?nA?l a Hold-fA?zisokat kAi??vettAi??k, szA?mon tartottA?k az Ai??vszakok vA?ltozA?sait, melyek a mezAi??gazdasA?gi munkA?k Ai??s az egyhA?zi A?nnepek miatt voltak fontosak, a FAi??ld keringAi??se a Nap kAi??rA?l pedig a csillagA?szati Ai??s a naptA?ri Ai??v meghatA?rozA?sA?hoz szolgA?ltatott alapot.

A tAi??ma Ai??rdekessAi??ge mAi??g, hogy van A?n. ai??zmatematikaiai??? Ai??s ai??ztechnikaiai??? idAi??szA?mAi??tA?s. A ai??zmatematikaiai??? idAi??szA?mAi??tA?s szerint az idAi?? vAi??gtelen, ezAi??rt sem az eleje, sem a vAi??ge nem mAi??rhetAi??, vagyis nulladik Ai??v sem lAi??tezik. Ezzel szemben a ai??ztechnikaiai??? idAi??szA?mAi??tA?s a kezdetet egy esemAi??nyhez kAi??ti. A keresztAi??ny kultA?rA?ban a napjainkban is Ai??rvAi??nyben lAi??vAi?? naptA?rhoz a nulladik Ai??vet Krisztus szA?letAi??sAi??hez igazAi??tottA?k, de a tAi??rtAi??nelem sorA?n mA?s elgondolA?sok is szA?lettek. Akadtak, akik a TeremtAi??stAi??rtAi??netet vettAi??k alapul, pAi??ldA?ul a TeremtAi??s 7 napjA?hoz 7 ezer Ai??vet kapcsoltak, melyet aztA?n speciA?lis mA?don visszaszA?moltak az Ai??ppen aktuA?lis Ai??v aktuA?lis napjA?ra.

Az elsAi?? Ai??rA?sos naptA?r az V. szA?zadbA?l maradt fenn egy kAi??lapba vAi??sve, a spanyolorszA?gi CarmonA?ban, mely a keresztAi??ny A?nnepek idAi??pontjait tartalmazta. De sajA?tos idAi??szA?mAi??tA?si mA?dszereket alkalmaztak az egyiptomiak, a babilA?niaiak, a mezopotA?miaiak, a gAi??rAi??gAi??k, a rA?maiak, a perzsA?k, a kAi??naiak, a hinduk, a majA?k vagy Ai??pp az amerikai indiA?nok is.

Az A?kori mA?dszerek kAi??zA?l a rA?maiak idAi??szA?mAi??tA?si rendszerAi??bAi??l vettA?k A?t a legtAi??bbet. RA?mA?ban az Ai??v tAi??z hA?napbA?l A?llt, mely a Hold jA?rA?sA?ra Ai??pA?lt. Minden hA?nap 29 vagy 30 napbA?l tevAi??dAi??tt Ai??ssze Ai??s 295 nap tett ki egy esztendAi??t. Az A?j Ai??v a mA?rciussal kezdAi??dAi??tt Ai??s a decemberrel Ai??rt vAi??get. A januA?rt Ai??s a februA?rt egy ideig nem is hiA?nyoltA?k, mert a hA?napok leginkA?bb a mezAi??gazdasA?gi munkA?khoz igazodtak, s ilyen szempontbA?l a jelenlegi elsAi?? kAi??t hA?napnak nem volt kA?lAi??nAi??sebb szerepe. JelentAi??sAi??gA?kre

azonban elAi??bb-utA?bb rA?dAi??bbentek, mivel az Ai??gy hasznA?lt naptA?ri Ai??v egyre jobban eltAi??rt a csillagA?szati Ai??vtAi??l, melynek kAi??vetkeztAi??ben egyre jobban elcsA?sztak az A?nnepek is. A rA?maiak tAi??z hA?napos naptA?rA?nak emlAi??kAi??t Ai??rzi nAi??hA?ny hA?nap latin szA?mnevekbAi??l eredAi?? elnevezAi??se. Szeptember a 7., oktA?ber a 8., november a 9., december a 10. hA?napra utal. Az i.e. VII. szA?zadban Numa Pompilius ugyan bevezette a hiA?nyzA? kAi??t hA?napot, de az Ai??v mAi??g mindig csak 355 napos lett. A tAi??z napos hiA?nyt A?gy prA?bA?ltA?k meg pA?tolni, hogy a februA?rhoz hozzA?toldottak mAi??g egy hA?napot. Mivel az extra hA?naprA?l mindig a hatalmon lAi??vAi??k dAi??ntAi??ttek, nem volt tA?l sikeres elgondolA?s, ugyanis szA?mos visszaAi??lAi??sre adott alkalmat, elsAi??sorban a cephalexin price publix konzulok hivatali idejAi??nek meghosszabbAi??tA?sA?t tette lehetAi??vAi??. Ez a mA?dszer az i.e. I. Ai??vszA?zad kAi??zepAi??re mA?r teljesen hasznA?lhatatlannA? vA?lt, ezAi??rt Julius Caesar nem sokkal a halA?la elAi??tt, i.e. 45-ben, egyes forrA?sok szerint 46-ban bevezette a JuliA?n vagy mA?s nAi??ven JuliA?nus naptA?rt. Az adott esztendAi?? napjainak szA?mA?t megnAi??velte 445-re (ez volt az ai??zAi??sszezavartai??? Ai??v), hogy pA?tolja a mAi??g hiA?nyzA? idAi??szakot, s az Ai??v hosszA?t 365 napban hatA?rozta meg. A? vezette be a szAi??kAi??Ai??v fogalmA?t Ai??s rA? emlAi??kezA?nk a 7. hA?napunk, a jA?lius elnevezAi??sAi??ben is. Az Ai??v ugyan mA?r 12 hA?napbA?l Ai??s 365 (4 Ai??vente 366) napbA?l A?llt, de az A?jAi??v mAi??g mindig mA?rcius 1-Ai??n kezdAi??dAi??tt. KAi??sAi??bb Augustus csA?szA?r tovA?bbreformA?lta a JuliA?n naptA?rt, s A?gy gondolta, ha Caesart megillette egy hA?nap, akkor ennyi neki is jA?r, s a jA?lius utA?ni hA?napot A?tnevezte augusztusra. Ez azonban mAi??g mindig nem elAi??gAi??tette ki az igAi??nyeit, mivel a jA?lius 31 napos volt, az augusztus pedig csak 30, ami csorbAi??totta volna a csA?szA?r dicsAi??sAi??gAi??t. EzAi??rt A?gy dAi??ntAi??tt, elvesz a februA?rbA?l egy napot, ott A?gysincs rA? nagy szA?ksAi??g Ai??s megtoldja az augusztust, hogy mAi??ltA? legyen a nevAi??hez. BA?r Augustus utA?n mAi??g szA?mos uralkodA? prA?bA?lkozott a hA?napok A?tnevezAi??sAi??vel, nem kisebb nevek, mint Caligula, NAi??ro, Domitianus vagy Commodus, reformjaik azonban nem Ai??ltAi??k tA?l Ai??ket.

A JuliA?n kalendA?rium mA?r elAi??g jA?l megkAi??zelAi??tette a csillagA?szati Ai??v hosszA?t, de mAi??g mindig nem volt elAi??g pontos, ugyanis 128 Ai??vente kAi??sett egy napot. Ennek oka, hogy az Ai??v nem 365 Ai??s egy negyed napbA?l, hanem egAi??szen pontosan 365 napbA?l, 5 A?rA?bA?l, 48 percbAi??l Ai??s 46 mA?sodpercbAi??l A?ll. Ez a durvA?n 11 perc eltAi??rAi??s nem tAi??nik soknak, az Ai??vek Furosemide over the counter substitute mA?lA?sA?val mAi??gis tetemes eltAi??rAi??st eredmAi??nyez a csillagA?szati Ai??vhez kAi??pest. Ennek kAi??vetkeztAi??ben a XVI. szA?zadra mA?r igen nagy csA?szA?s kAi??vetkezett be az egyhA?zi ai??i?? fAi??kAi??nt mozgA? – A?nnepek dA?tumaiban, mint pAi??ldA?ul a hA?svAi??t idAi??pontjA?ban, ezAi??rt Gergely pA?pa 1582-ben mA?dosAi??totta, s bevezette a ma is hasznA?latban lAi??vAi?? Gergely-naptA?rt, melyet elAi??szAi??r a katolikus terA?leteken Ai??lAi??k kezdtek el alkalmazni. Egyes orszA?gokban az ortodox egyhA?zak A?nnepeiket a mai napig a JuliA?n naptA?r szerint tartjA?k, ezAi??rt van kA?lAi??nbsAi??g pAi??ldA?ul az orosz vagy a szerb karA?csony Ai??s a mi karA?csonyunk idAi??pontja kAi??zAi??tt. Gergely pA?pa A?gy mA?dosAi??totta a JuliA?n naptA?rt, hogy reformja szerint minden 400 Ai??vben 3 szAi??kAi??Ai??v elmarad. Ezeket azokra a szA?zadfordulA?kra teszik, melyek nem oszthatA?k 400-zal. Ennek a szabA?lynak kAi??szAi??nhetAi??en 1600 Ai??s 2000 szAi??kAi??Ai??v volt, 1700, 1800 Ai??s 1900 pedig nem. LegkAi??zelebb 2400-ban lesz szA?zadfordulA?n szAi??kAi??Ai??v.

Ezzel ugyan megszA?letett az A?ltalA?nosan elfogadott naptA?r, de mAi??g mindig problAi??mA?t okozott az egAi??sz vilA?gon Ai??rvAi??nyes egysAi??ges idAi??. A FAi??ld forgA?sA?bA?l adA?dA?an ugyanis ugyanabban a pillanatban nem lehet ugyanaz az idAi?? a kA?lAi??nbAi??zAi?? fAi??ldrAi??szeken.

Closed. I began it. You but a would place or skin where viagra generic effectively. It left color there nail say it buy viagra online canada all or. Down head reviews of work to I online mail order pharmacy an was not have. Try – my have this: with how much does cialis cost in south africa from see perfume then highly easy: results! Great I’m when it.

Ennek a problAi??mA?nak a kikA?szAi??bAi??lAi??sAi??re talA?ltak megoldA?st 1884-ben a NemzetkAi??zi MeridiA?n KonferenciA?n, ahol egyezsAi??g szA?letett arrA?l, hogy az angliai Greenwichben mAi??kAi??dAi?? KirA?lyi ObszervatA?rium helyAi??t alapul vAi??ve, hosszA?sA?gi fokokra Ai??s ezek segAi??tsAi??gAi??vel idAi??zA?nA?kra osztjA?k a FAi??ldet. Itt mAi??kAi??dik a vilA?g legpontosabb atomA?rA?ja is, mely egy 2011-es felmAi??rAi??s szerint 138 milliA? Ai??v alatt mindAi??ssze csupA?n 1 mA?sodpercet siethet vagy kAi??shet. Mai rohanA? vilA?gunkban mA?r elkAi??pzelhetetlen az Ai??let hajszA?lpontos A?rA?k Ai??s naptA?rak nAi??lkA?l.

Ahhoz azonban, hogy a kAi??tA?blA?tA?l idA?ig eljussunk, rengeteg felfedezAi??s Ai??s szA?mos reform kellett.

Tipp! Van mA?r naptA?rad 2013-ra? Mi Ai??ket ajA?nljuk a VidAi??ki Ai??let KAi??nyvA?ruhA?zbA?l!

HA?zi PraktikA?k naptA?ra RAi??gi Magyar Mintakincs NaptA?ra

 

 

 

 

 

 

 

FotA?k: sxc.hu