A www.videkielet.hu oldalt (a továbbiakban Weboldal) a PCB Design Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Huszka Jenő u.24.) üzemelteti.

A weboldalra látogatók (továbbiakban Felhasználó) az oldalt ingyenesen megtekinthetik anélkül, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk. A weboldal adatbázisába való bekerüléshez a Regisztrálóktól a Szolgáltató olyan adatokat kér el, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Szolgáltató A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja aRegisztráló adatait kezelni és nyilván tartani. A Szolgáltató kérte felvételét az Adatvédelmi nyilvántartásba. A Szolgáltató a Regisztráló személyes adatait más számára nem teszi hozzáférhetővé (kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit) a Regisztráló jóváhagyó hozzájárulása nélkül. Az Szolgáltató bármikor a Regisztráló rendelkezésére áll a nála tárolt adatokkal kapcsolatban, arról tájékoztatást ad. A Regisztrálónak lehetősége van adatainak módosítására. Amennyiben a Regisztráló az adatkezelés tekintetében a Szolgáltató részéről nem megfelelő magatartást vél fölfedezni, abban az esetben kérjük, hogy mielőbb jelezze azt Szolgáltató felé.

Szolgáltató az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.