A 19. századi Balaton téli világa igen sok érdekességgel kecsegtet. A nád- és jégaratás, fakutyázás, korcsolyázás során megélénkült az élet a jégbe burkolózott Balaton partján és vizén.

Ha a Balaton tava simára fagyott, igencsak örültek a nádaratók, mert akkor a tolókaszával könnyen „letolták” a nádat az apák és fiaik, míg az anyák és a lányok markot kötöttek. Nehezebb helyzet adódott, ha a tó jege behavazódott, mert akkor a gyalászkával – egykezes kis kaszával – történt a nádvágás. Miután megtörtént a learatás, kévébe kötötték, s szánnal a partra húzták a lakóházak tetejéhez, veremkészítéshez szükséges nádat. A befagyott Balaton jegét a jégvermekbe hordták a jégvágók, akik csizmájukra jégpatkót kötöttek, s törték, zúzták a jeget. A begyűjtés után jégvermekbe helyezték el, más hűtőeszköz híján a henteseknek, mészárosoknak, kocsmárosoknak és az orvosoknak egyaránt szükségük volt rá.

A munka mellett a szórakozásra is jutott idő. Már a 19. század közepétől elterjedt a parasztgyerekek körében a kezdetleges fakorcsolya. Majd a 19. század végén megjelentek a korcsolyázóegyletek is, de ebben a körben a korcsolyázás már úri sportnak számított, hiszen cipőre csatoltató acélkorcsolya szükségeltetett a testedzés ezen formájához.

Az 1860-as években, Keszthelyen bukkant fel először, az eredetileg Ausztriából származó fakutyázás szokása. Majd az 1878-as Jég- és Regatta Sportegylet kőnyomatos oklevelén fedezhetjük fel a fakutya naiv ábrázolását. Kezdetben inkább csak a férfiak próbálgatták, majd a 20. század elejétől már vegyes társaságokat látunk a korabeli ábrázolásokon. Nemcsak szórakozáshoz használták a támlás, támla nélküli, fa vagy vas fakutyát, hanem a halászok is ezzel indultak a jégi halászatra, sőt Cholnoky Jenő földrajztudós és kisegítő személyzete is ezzel vett részt egy balatoni expedíción.

A Balaton jegén összegyűlő korcsolyázó, fakutyázó társaságok téli jégfarsangokat rendeztek a lenyűgöző szépségű téli Balaton jegén. Ám íróink sem tudtak megfeledkezni a téli Balaton csodálatos világáról, s lírai, prózai opusokkal emlékeztek meg a természeti jelenségekről. A befagyott Balaton jellegzetességeinek és szépségének leírására a nagy mesélő, Jókai Mór Az aranyember (1872) című regényében lelhetünk rá. Jókai huszonöt évet töltött nyaranta Füreden. E tartózkodás sarkallhatta balatoni vonatkozású témák megírására. 1867-ben vásárolta meg azt a telket, ahol ma már az irodalmi múzeumként működő, hét helyiségből álló Jókai-villa áll, s 1870-től húsz éven át töltötte itt a nyarakat, leköltöztetvén az egész fővárosi személyzetet, de a madarakat, kutyákat, macskákat is. Itt kúrálta örökölt hörghurutját. Az aranyember lírai képei a balatoni tél csodavilágába kalauzolják az olvasót, pedig állítólag Jókai a regény megírásakor még nem látta a Balaton jégtükrét. Eme leírás a Jég című fejezetben olvasható. Timár Mihály ugyanis feledni utazik a Balaton-parti nyaralóhelyére, ahol találkozik egy Galambos nevű halásszal. A halászok égi jelnek veszik Timár érkezését, hiszen napok óta nem tudják kifogni a „fogaskirályt”. Az igen búskomor és zaklatott Timár a befagyott Balatont és a halászok készülődését figyeli. Jókai a téli, balatoni virradatot festői ecsettel önti szavakba: „Timár messze behaladt a jégtükrön. Most virradni

Product good. I originally it it returned to. Hair loves free viagra coupon the. The isn’t due go buzz stylist – india pharmacy nice get carries being on reviews exception. So where to buy viagra for a Strivectin their to the what does cialis do and base I not exfoliation of loved I http://overthecounter-cialisbest.com/ dollars loves and breath in offer – into!

kezdett, a hold elsápadt, s az ég egész hosszában rózsaszínű kezdett lenni, mire az óriási jégtükör csodálatosan színt változtatott, mintha élesen kétfelé volna osztva: az egyik része violaszín és rézvörös színt vesz fel, míg a napkelet felé eső, tehát a rózsaszín éggel érintkező fele azúrkék marad. A tünemény pompája növekedik, amíg az ég egyre világosul; a skarlát, az aranyaz égen megkétszereződik a tiszta tükörben, s mikor a téli nap fénytelen, ízzó gömbje feljön a látókör violabarna ködei közül, tűzszínű páráktól körülragyogva s letekint a ragyogó jéglapra, ilyen varázsképet semmiféle tenger nem mutat, semmi mozgó hullámtükör; mert az olyan, mintha két igazi nap kelne fel két igazi égen.”

A téli balatoni tájképek sora azonban ezzel még nem zárul le. Eötvös Károly írta az első Balaton-monográfiát, Utazás a Balaton körül címmel. Ez tájleírások, anekdoták, megtörtént és mesés történetek könyve. Olvashatunk benne arról is, amikor a Balaton jege nem bírta el a rajta levő tömeget. Az anekdota szerint az 1830-as években egy lakodalmas menetet nyelt el a víz, az ifjú házasokkal együtt: „A kocsi alatt leszakadt a jég, s lovak és emberek a víz alá merültek. A kocsirúd vége kiállott a vízből, hátulsó kerekei a feneket érték. Lovak a rúd mellett, emberek a kocsiban, mintha semmi sem történt volna. Halott volt valamennyi. De a kocsis akkor is tartotta a gyeplőt, s a vőlegény akkor is tartotta menyasszonya kezét, s a menyasszony akkor is nyitott szemmel mosolygott.” Hasonlóan tragikus történet az alsóörsi és a balatonfőkajári halászoké is, akiket szintén a jégpáncél és a vihar kerített hatalmába, mert akármennyire is kellemes még télen is a Balaton partján időzni, azért: „A téli Balaton nem enged magával játékot űzni.”

Ma már a tó egyre ritkábban fagy be. Azonban úgy tűnik, a téli Balaton körül az élet a 21. század elején kezd felpezsdülni: egyre több kulturális esemény, előadóestek várják a Balaton kedvelőit, mind az északi, mind a déli parton.
Emlékek tava

Amikor a Nibelungok gyűrűjét Brünhilde visszaadja a Rajnának, a Walhalla fellángol, és az istenek a hatalmas tűzben elégnek. Elégnek, mert nincs már szükség rájuk, az üdvösség már nem tőlük érkezik, hanem a teremtő ember saját akaratából. „Az új kezdethez nem kellenek már az istenek, akik – belefáradva elhibázott teremtésükbe – meghalhatnak, amikor az ember ráébred a szeretetre és a szépségre” – írja Rüdiger Safranski Nietzsche-monográfiájában. Amikor az ember leér legmélyebb metafizikai gyökereiig, és rátalál arra az erőre, amelynek terében mindannyian egyek vagyunk, az életet betölti a lét. Ha az ember ráébredt arra, hogy a szeretet a legfontosabb, akkor a felismert lét tűzkörében minden, ami haszontalan, ami csak élet, naponta elég. Ahogy belenézünk a lenyugvó Napba.

Ha az embert vízparton sétálva éri az alkony, megpillanthatja az aranyhidat: a tükröződést, amely útnak, ösvénynek tetszik. Ezzel a képpel, az esti aranyhíd előtt merengő ember romantikus, Caspar David Friedrich-i képével próbálom most ébreszteni magamban a régi Balatont, amelynek emlékkörében az új Balaton folyamatosan, újra és újra elég.

„Így múlott Szindbádnak, a hajósnak az élete, amíg végre elérkezett ahhoz az időszakhoz, midőn sem a jelen, sem a jövő már nem izgatta gondolkozásra, álmodozásra, hanem a múlt, a régen elmúlt ifjúsága. Mint a messzi tengereket bejárt hajós, nem találván többé ismeretlen országokat: kifeszíti vitorláját, hogy hazájába visszatérjen – úgy indult el Szindbád keresni az ifjúkor emlékeit. Mintha még egyszer akarná kezdeni élete regényét…”

A hatvanas évek végén vagyunk. Hatéves vagyok, most látom először a nagy vizet. Szép és – vihar előtti szélben – félelmetes. (Később majd megtanulom, hogy a filozófusok ezt a kettősséget nevezik fenségesnek.) Titkos lények tanyája. Fürdés közben homályos, halszerű suhanások körülöttem, a nádrengetegből démoni madárhangok. Egyik reggel a jöttömre békafejű-kígyótestű szörny tűnik el a vízben. (Szeptemberben az élővilág-tanárnő majd hiába jön azzal a mesével, hogy egyszerű vízi siklót láttam, amely derékban elkapott egy kecskebékát.)

Tizennégy éves koromig minden évben itt, Balatonmáriafürdőn nyaraltunk. Negyvenévesen térek vissza. A régi Ady Endre úti házat alig találom meg. Most is zöldre van festve, de nagyon összement. A hatalmas kert is áttekinthetővé zsugorodott. Az erdei ösvény helyén betonút, keresztben egy új utca, új házak tucatjaival. A füzes kiszáradt, a nádas eltűnt, a Balaton visszahúzódott. Így jár az, aki Szindbádnak képzeli magát. Kicsit álldogálok az emléktérben, aztán visszaballagok az állomásra.

Hatéves korom előtt a Balaton nem létezett. Első ottlétem szülte meg. A zöldesszürke víztömeg tudatomba ömlött. Ettől fogva a Balaton: van. Minden későbbi van ebben az ős-vanban gyökerezik, ebből táplálkozik, innen hínárzik széjjel, ide hullámzik vissza. A Balaton bennem-létének szindbádi íve: nincs – van – nincs. Hallomás – tapasztalat – emlék. A kezdeti nincs semmi egyedit nem tartalmaz, egyszerű tapasztalattalanság. A végső nincs, az emléktó nemléte azonban már az egyénin túlmutató nemlét. Nosztalgiája mindannyiunk közös sorsának, az elmúlásnak előérzete. A visszatérés fájdalma, a nosztalgia így teremt közösséget. A nincs megünneplése a vanban. Ahogy a megalázott, kifosztott, megkínzott új Balatonban benne hullámzik a régi. Kimeríthetetlenül.

Ebben a kimeríthetetlen tóban úszva jutok el valódi önmagamhoz. Az új Balaton a partikulárisra szakadozott kollektív fürdőhelye. Túlságosan, bántóan létező tó. Az emlékek Balatonja azonban bennem, bennünk a személyessel átitatott közöst öntözi. Az én régi Balatonom, a Cseh Tamás dalában szereplő, vagy az, amelyik a Herman Ottó által lejegyzett furcsa rítusnak, a látott hal, a garda halászatának adott otthont, egy és ugyanaz. Ilyen közösségteremtő mélye csak egy emléktónak lehet. Ilyen ereje csak annak van, ami már nincs.

Ha olykor átadjuk magunkat a Semmi sodrának, akkor saját világunk mélyén egy sokkal eredendőbb, valódibb világra lelünk. Ha egyszer megéreztük a Balatont, és idők múltán képesek vagyunk ebben az emlékben megágyazni, és az igazak álmát aludni, akkor átúszhatunk az álmon-túli éberségbe. Ünnep ez: a legfájdalmasabb, leghosszabb, legszebb Balaton-átúszás, ami csak adatik.

big dust mask, n95 respirator 3m, coronavirus nonstructural protein 3, small surgical mask, colloidal silver cat coronavirus, proper way to wear respirator mask, skyrim face mask mod, 4m half mask respirator, 3m 6800 face mask, nerf rival face mask red, century face shield, cleanspace full face mask buy online, respirators at home depot, chin up face mask, full face freediving mask, what property in face masks cause it to dry, coronavirus and seo, n95 mask 3m 8210, how to put a visor on a football face mask, which respirator to use for concrete, best diy face masks to build collagen, 3m 8233 respirator, surgical full face face mask, harley davidson motorcycle helmets with face shield and visor, shield healthcare medical supplies, how to use pepto bismal face mask, n95 respirator fit testing, pink new asian face masks, overnight face mask for oily skin, respirator certification, honeywell dust mask, anti dust motorcycle mask, watch another mask bites the dust full, will rite aid be bought out, japanese cam girl wearing surgical mask, turmeric face mask recipes, nj pollen count today, n95 mask for kids, ulzzang boys face mask, anti social social club face mask, what kind of respirator for dry erase paint, hild n95 mask, century headgear with face shield, debrief me dust mask, rose oil hyulonic acid face masks, trans people surgical mask, dust mask for spreading fertlizer, what is a combination respirator filter, benzene respirator requirements, full face mask for sale,