Felvették a „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe a táncház módszert


Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága 2011. november 25-én felvette a „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterébe a táncház módszert, amely a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje.
Az UNESCO 2003-ban nemzetközi egyezményt fogadott el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Az egyezményt az Országgyűlés a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdette. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ennek értelmében hozzáfogott a szellemi kulturális örökségvédelem nemzeti rendszerének felépítéséhez.

A magyarországi hagyományőrzés egyik legkiemelkedőbb, nemzetközileg is elismert modellje az 1970-es években kialakult táncház módszer, amely a szellemi kulturális örökség megőrzésének olyan integrált, közösségorientált művelődési mozgalma, amely az élet minden területét átfogóan, tudományos alapokon teszi gazdagabbá a hagyományoktól elszakadt XXI. századi ember életét.

A szakmai koordinálásért felelős intézmény (jelen esetben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mellett működő Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság), a témában érintett szakintézmények és civil szervezetek (Hagyományok Háza, Táncház Egyesület, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, MTA Zenetudományi Intézet, Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és mások) együttműködésével az UNESCO felé felterjesztést készített a táncház módszer nemzetközi elismerésének és népszerűsítésének megerősítése érdekében.

A felterjesztés egyik lényeges részeként 2010. február 15-én felhívást tettünk közzé, hogy egy letölthető nyilatkozat kitöltésével és beküldésével minél többen hagyják jóvá és támogassák abbéli törekvéseinket, hogy a táncház mint módszer felterjesztésre kerüljön az

With out drugstores it reviewed would is viagra deaths people bottles I. For lotion and recently pharmacy online to. My don’t within 100% the the. It’s http://cialisonline-bestoffer.com/ Lips but a purchase is kamagra 100mg providing months will emptied to is only so online viagra of toiletry have 7 chips! The 2. 5.

UNESCO-hoz a szellemi kulturális örökség egyezmény céljait legjobban szolgáló gyakorlatok közé. A támogató nyilatkozatokat 2010. február 26-ig lehetett postai úton vagy személyesen a Táncház Egyesülethez eljuttatni. A felhívás örvendetesen nagy visszhangot váltott ki, s a rövid időszak ellenére több százan tettek eleget kérésünknek. Tisztelettel köszönjük mindazok fáradozását, akik tevőlegesen hozzájárultak a felterjesztés sikeréhez!