Dédpapa öröksége

Dédpapa öröksége egy régi falióra.

Az óra hátoldalán szerencsére jól olvasható az órásmester neve, Lechner József és az, hogy Pesten készült az óra. Ebből rögtön levontuk a következtetést, hogy az óránk Pest-Buda egyesítése előtt készült, vagyis valódi antik darabbal van dolgunk. Évszám hiányában lelkesen vetettük bele magunkat a felderítő munkába, hogy még többet tudjunk meg óránkról. Szerencsére Lechner órásmester értett az üzlethez és másfél évszázaddal ezelőtt is költött marketingre, így hamar ráakadtunk egy hirdetésre  a Vasárnapi újság tizennyolcadik évfolyamának 52-dik számában 1871-ből.

 

 

 

 

 

Lechner József műhelyét az akkori IV. kerületben a Váczi utcza 5. szám alatt működtette. A mester magyar királyi udvari szállító volt, no meg “urak és hölgyek” vásároltak nála. És persze Remenyik András földbirtokos (Remenyik Zsigmond író testvére), aki az órát ajándékozta dédpapának.

 

 

Dédpapa főintéző volt a Remenyik birtokon, amely tisztséget ma főagronómusnak, agrármérnöknek neveznénk, aki a gazdaságot igazgatja. Hosszú éveken át szolgálta Remenyik András urat, vagyis “Remenyik Bandit”, hiszen mindenki csak így ismerte a faluban. Szüleim visszaemlékezése alapján dédpapa az órát a második világháború után kapta, a nagybirtokos hálája jeléül, ugyanis ekkor a Remenyik család elköltözött a faluból.  Az óra a dédszülők halála után került nagyszüleimhez, miután nagyapáék öreg házát elbontották és helyére a szüleim építkeztek. Az új házba már nem került ki az óra, hanem a padláson folytatta életét. Sajnálatos esemény, amikor egy padlástúra alkalmával véletlenül beleültem az órába és betört az üvege. Többször próbáltuk megjavíttatni, ugyanis a szerkezet sem akart működni, de sikertelenül. Végül az örökség asszonnyá válásomkor került az én házamba hozományként. Restauráltattuk, szerencsére az üveg kivételével alig sérült, szinte teljesen ép volt, az óraszerkezetet pedig a férjem egyik “hobbi órás” munkatársa javította meg. Az óránkat a ház központi helyére, az ebédlőbe helyeztük, ahol azóta is mindennap “bimbammol” legnagyobb örömünkre. Az alján az a levendula párna lóg, melyet barátnőmtől, Orsitól kaptunk ajándékba.