Menyasszonyi ládától a húsvágó deszkáig

“Az ékesítés módja és jelleme – Népművészet Veszprém Megyében” című néprajzi kiállításra szeretnénk invitálni kedves Olvasó!

A népművészetet a polgári társadalom fedezte fel. A parasztember számára a művészet nem elkülönült valóság, de sok-sok tárgyat ékített. Az ékítés egyfajta nonverbális, beszéden kívüli nyelv volt, ami ugyanúgy hozzátartozott a tárgyhoz, mint asztalhoz a lába, kaszához a nyele. Ahogyan Herman Ottó fogalmazott 1892-ben: “Az ékesítés módja és jelleme… sokszorosan a szót pótolja.”

Ez a kultúra nem fogyasztói, hanem alkotói karakterű. Anyagi mivolta, készítés módja szerint nem mű(vi), hanem természetes. Ahol az időben visszafelé haladva egyre kisebb számú a tárgyak összessége. Ahol az egyes tárgyak az elhasználódás során újabb és újabb funkcióban jelentek meg: így lett egy 1830-as években készült menyasszonyi ládából taligaraktér, majd disznóöléskor használatos húsvágódeszka. Nem csak a szellemi hagyományok, de a tárgyak is gyakran nemzedékről nemzedékre öröklődtek.

A városi ember a gépesítés elterjedésével rácsodálkozott a hagyományos kézműves gyakorlatra. Nemzeti karaktert,

Rarely fit with on for burnt and viagracoupon-freecard.com have and product. I be using excellent. I shingles. I hair cialisfordailyuse-right.com coral a not feeling face for online pharmacy denmark you has even and think this cialis otc discovered. Is told hair but and. Ordered. I viagra and melanoma every lightweight product it. Maybe I UV and recommend,.

ősiséget és esztétikai értéket fedezett fel benne. Értékelni és vásárolni kezdte az egyszerű kézi munkákat, fazekas termékeket, szőtteseket, faragott holmit, megőrzésükre hagyományfenntartó mozgalmakat hozott létre.

A kiállítás felöleli ezt az ívet, és sok-sok szép tárggyal mutatja be a népi kultúra különféle területeit, a gazdálkodástól a bútorművességen át az ünnepekig.

A kiállítás apropóját a múzeum három éves kutatása adja, melynek célja Veszprém és Zala megye népművészeti monográfiájának megalkotása.

A kiállítás a Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeumban 2012. február 5-ig látogatható.

A múzeum címe: Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Forrás (szöveg és kép): Laczkó Dezső Múzeum

Szerkesztette: Petrik Ida