Nincs új a nap alatt. Valaha a görög oikosz (ház, lakókörnyezet) szótőből származó ökonómia jelentette a természetbe ágyazott archaikus ember ház-tartásának ősi tudását, de mára a fogalom értelme a (pénz) gazdaságtanra szűkült és torzult. Ezért az azonos szótőből képzett modern ökológia fogalmában, a Föld vészjelzései nyomán kell a bioszférától való függésünk tudatát újra magunkévá tennünk.... Részletek