A www.videkielet.hu oldalt (a továbbiakban Weboldal) a PCB Design Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a  Szolgáltató között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak az ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket. Amennyiben igénybe kívánja venni az általunk kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A regisztrációs lap kitöltésével létrejövő megállapodás feltételei:

Szerződő felek:

Regisztráló: az űrlapot kitöltő személy vagy szervezet

Szolgáltató: a www.videkielet.hu portál üzemeltetője, a Tramontana Consulting Kft. ( a céget képviseli: Petrik Ida és Simon Orsolya ügyvezetők)

Szolgáltató az Ajánló egyes kategóriára meghatározott díjszabást alkalmaz, melyet a Díjszabás menüpont tartalmaz. Regisztráló elfogadja a regisztrációs lapjának megfelelő díjat, számlázási adatait Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, továbbá a díjat számla ellenében megfizeti. Szolgáltató akciókkal kedvezményes vagy ingyenes megjelenést biztosít esetenként, melyről aktuális információ a Díjszabás menüpontban érhető el.

Regisztráló az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és elfogadta.

Regisztráló elfogadja, hogy az Ajánlóba való bekerüés nem automatikus, hanem szerkesztői engedélyezés alapján történik.

A regisztrációs lap elküldésével megvalósuló szerződés az elküldés dátumával kezdődik és aláírás nélkül érvényes. Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, iktatásra sem kerül.

Regisztráló kötelezi magát, hogy a regisztrációs lapon közölt információkban, adatokban bekövetkező esetleges változásról 5 munkanpon belül Szolgáltatót értesíti. Szolgáltató köteles a tájékoztatást követően 5 munkanapon belül a szükséges módosításokat elvégezni.

Regisztráló kijelenti, hogy a regisztrációs lapon közölt információk megfelelnek a valóságnak. A közzétett információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket az oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 

The usage of a university essay writing service is very popular these days because it empowers students to save money and time when writing the essay. As pupils professional writer service have time restraints within their programs, it’s always better to employ a professional essay writing service that can supply them with quality essay writing services.