A Vidéki Élet Magazint – www.videkielet.hu – (továbbiakban Weboldal) a PCB Design Kft. (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.
A Weboldalra látogatók (továbbiakban Felhasználó) az oldalt ingyenesen megtekinthetik anélkül, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk. A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van hírlevél feliratkozásra. A weboldal adatbázisába való bekerüléshez a Regisztrálóktól a Szolgáltató olyan adatokat kér el, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Szolgáltató A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja a hírlevél feliratkozó és a Regisztráló adatait kezelni és nyilván tartani. A Szolgáltató kérte felvételét az Adatvédelmi nyilvántartásba. A Szolgáltató a hírlevél feliratkozó és a Regisztráló személyes adatait más számára nem teszi hozzáférhetővé (kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit) a hírlevél feliratkozó és a Regisztráló jóváhagyó hozzájárulása nélkül. A Szolgáltató bármikor a Regisztráló rendelkezésére áll a nála tárolt adatokkal kapcsolatban, arról tájékoztatást ad. A Regisztrálónak lehetősége van adatainak módosítására. Amennyiben a hírlevél feliratkozó vagy a Regisztráló az adatkezelés tekintetében a Szolgáltató részéről nem megfelelő magatartást vél fölfedezni, abban az esetben kérjük, hogy mielőbb jelezze azt Szolgáltató felé.

A Szolgáltató adatvédelmi azonosítója: Szolgáltató az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.