Dudics Krisztián - építészmérnök, tervező, energetikai tanácsadó

Szolgáltatás: építészeti tervezés, tanácsadás

Név: Dudics Krisztián

Telefon: 06-30-311 2294
E-mail: dk@dudicskrisztian.hu
Weboldal: www.dudicskrisztian.hu

Nincs új a nap alatt. Valaha a görög oikosz (ház, lakókörnyezet) szótőből származó ökonómia jelentette a természetbe ágyazott archaikus ember ház-tartásának ősi tudását, de mára a fogalom értelme a (pénz) gazdaságtanra szűkült és torzult. Ezért az azonos szótőből képzett modern ökológia fogalmában, a Föld vészjelzései nyomán kell a bioszférától való függésünk tudatát újra magunkévá tennünk. Más korok más kultúráinak nem volt szükségük a fenntarthatóság eszméjére – hiszen mindenestül abban éltek. Ma viszont mindentől, ami nevében “zöld”, “környezetbarát” vagy “ökologikus”, szinte csodát várunk – ebből is látszik, hogy az a világ, amiben élünk, jószerivel fenntarthatatlan. Akárhogyan jutottunk is ide, ma már nem kerülhetjük el, hogy szembesüljünk a fenntarthatóság kihívásával – az élet minden területén, de kiváltképp az építészetben. Épített környezetünk létrehozásának és fenntartásának ökológiai lábnyoma ugyanis az egyik legjelentősebb az összes emberi tevékenység hatása közül. Építész vagyok. Célom, hogy tapasztalatommal, kreativitásommal és elkötelezettségemmel megbízóim megelégedésére szolgáló, környezetükhöz műszaki-esztétikai minőségükkel hozzájáruló, gazdaságos és egészséges épületeket tervezzek. Emellett mindig szem előtt tartom, hogy ezek az épületek a szó legtágabb értelmében – gazdaságilag és ökológiailag is – fenntarthatóak legyenek. Az ökologikus, környezettudatos építészet ugyanis nem csodaelixír, és nem is költséges luxus, hanem a körülményeket számba vevő, józan belátáson alapuló holisztikus gondolkodásmód – amelyet immár tíz éve figyelve-kutatva, úgy hiszem, sikerült elsajátítanom.